4 Oct 11, 17:28
hung: 5 năm rồi
4 Oct 11, 17:28
hung: Mừng quá, nay mới đăng nhập lại được
29 Jan 11, 13:51
dovinh023@gmail.com: hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
29 Jan 11, 13:51
dovinh023@gmail.com: co ai o day ko tro chuyen voi minh mot chut dc chu
29 Jan 11, 13:48
dovinh023@gmail.com: minh co the lwm wen chu
29 Jan 11, 13:47
dovinh023@gmail.com: alo
18 Oct 10, 02:48
trong: huynhtrong.come.vn
1 May 10, 11:14
tien: co k
1 May 10, 11:14
tien: co ai hoc thuong mai k
1 May 10, 11:13
tien: chao cac ban
1 May 10, 11:13
tien: hi
12 Nov 09, 07:43
cam: ga gi ma de so
12 Nov 09, 07:43
cam: meo mi dang gi do
12 Nov 09, 07:42
cam: bon bay ga
7 Aug 09, 10:32
maimaottinhyeu_ttl_tq: minhacung the dc lam quen voi tat ca moi naoi
7 Aug 09, 10:30
maimaottinhyeu_ttl_tq: hghnhghjjjbh
7 Aug 09, 10:30
maimaottinhyeu_ttl_tq: ccccccccccccccccccccccc
7 Aug 09, 10:30
maimaottinhyeu_ttl_tq: chao cac ban
7 Aug 09, 10:29
maimaottinhyeu_ttl_tq: 1941947
7 Aug 09, 10:29
maimaottinhyeu_ttl_tq: 951947
[older messages]