9 Oct 09, 15:36
Tai: voi lai admin dau roi sao de may cai then nay noi tum lum tren nau het tron vay
9 Oct 09, 15:35
Tai: then nao ma noi mat day qua vay? dap me cai dau cha hen di. dung la mat lich su .
7 Aug 09, 10:41
chuyện đời: bien di pa
7 Aug 09, 10:41
chuyện đời: con zay cung noi
15 Sep 08, 12:40
khang: đi dây
15 Sep 08, 12:40
khang: biiiiiiiii
15 Sep 08, 12:40
khang: đút cu vào lồn mẹ nó cũng được
15 Sep 08, 12:40
khang: không có nó
15 Sep 08, 12:39
khang: chắc kiếm con gà dua xe dứt cho vài kim
15 Sep 08, 12:39
khang: nứng không chụi được
15 Sep 08, 12:39
khang: nứng cặc quá
15 Sep 08, 12:39
khang: chẳng thấy con dỉ nào vừa mắt hết
15 Sep 08, 12:38
khang: nhìn thấy ớn
15 Sep 08, 12:38
khang: tòan là văn hóa đồi trụy
15 Sep 08, 12:37
khang: web gì như cave a'
16 Aug 08, 17:01
ma lang: www.yobanbe.com/class12k
16 Aug 08, 17:00
ma lang: tui cho cai nay hay hon nhieu
16 Aug 08, 17:00
ma lang: troi oi ưeb may ong ga wua
8 Mar 08, 12:40
kha: may ha ga
27 Nov 07, 20:45
Khang: hap
[older messages]