13 Dec 12, 13:03
thao: message
13 Dec 12, 13:03
thao: có ai ko
15 Nov 12, 20:24
chuotcon520: buon qua
15 Nov 12, 20:24
chuotcon520: buon
31 Aug 12, 17:39
langsongtinhyeust: 222
31 Aug 12, 17:38
langsongtinhyeust: 222
31 Aug 12, 17:38
langsongtinhyeust: chán như con gián
17 Jul 12, 20:27
babykitty_kute23: 2
17 Jul 12, 20:27
babykitty_kute23: kho
9 May 12, 19:49
alo: asd
9 May 12, 19:48
alo: sadasd
9 May 12, 19:48
alo: asdas
9 May 12, 19:48
alo: asdas
9 May 12, 19:48
alo: sdasd
25 Mar 12, 07:45
châu: sao copy vao dt day ban
7 Jan 12, 14:28
Huy: chat
7 Jan 12, 14:28
Huy: fgdf
5 Jan 12, 02:01
Còi.Kute.Nđ: Còn Ai thức k zịa?
5 Jan 12, 02:01
Còi.Kute.Nđ: Hù
1 Jan 12, 18:51
MR.Hau: pun we
[older messages]