20 אוג 17, 11:21
;: אחר הצים טוטבים לכםוערבטוב
20 אוג 17, 10:54
הדר: בוקרטוב לכםוצירים טוביםלכם
20 אוג 17, 01:29
יואב: sky news https://youtu.be/gQIVPYowGZY
19 אוג 17, 23:57
ekse: [***]http://*****/eh2230e4g8d[/***]
19 אוג 17, 23:12
הדר: לילהטובלכם ושבועטוב
19 אוג 17, 15:44
הדר: בוקרטובלכםוצ.טובים לכם ואחר הצים טובים לכם וערבטוב ווערבטוב לך
18 אוג 17, 22:46
הדר: לילהטובלכםושבת שלוםלכם
17 אוג 17, 22:38
הדר: לילהטובלכם
17 אוג 17, 20:55
יהונדב: מה קרה לערוץ 2?
17 אוג 17, 20:36
יהונדב: איפה ערוץ 2?
17 אוג 17, 19:47
ג: :tired:
17 אוג 17, 19:46
ג: מה קרה לערוץ 2?
17 אוג 17, 19:46
ג: זה ערוץ
17 אוג 17, 19:46
ג: זה ערוץ 2?
17 אוג 17, 09:39
הדר: בוקר טוב לכםוצ.טובים ואחר צריםטוביםוערבטוב
16 אוג 17, 22:34
האחות הגדולה: לילה טוב
16 אוג 17, 22:34
הדר: לילהטובלכם
16 אוג 17, 11:14
הדר: בוקר טוב לכםוצ.טובים ןאחר הצרים וערבטוב
15 אוג 17, 22:49
הדר: לילהטובלכם
15 אוג 17, 21:03
חנה: איך אני נכנסת לראות חדשות שהיו בערוץ 2 הערב ?
15 אוג 17, 14:09
אליאור: לא עובד ערוץ הילדים
15 אוג 17, 11:22
הדר: אחרה צריםטובים וערבטובלכם
15 אוג 17, 09:58
הדר: לכם
15 אוג 17, 09:57
הדר: בוקר טובלכםוצ.טובים
14 אוג 17, 20:43
נמרוד: מה קרה? מישהו יכול לסדר את זה? השידור תקוע על החדשות
14 אוג 17, 20:26
ב: מה נסגר משהו לא טוב בערוץ 2 זה לא ערוץ 2
14 אוג 17, 09:15
הדר: בוקרטוב לכםוציםטובים
13 אוג 17, 22:45
הדר: לילהטובלכם
13 אוג 17, 12:37
הדר: בוקר טוב לכםוצ.טובים ואחר צריםוערבטוב לכם
12 אוג 17, 22:05
שלום: מה קורה
12 אוג 17, 09:58
שלום: שלום
12 אוג 17, 08:05
הדר: בוקר טובלכם וצ.טובים ושבתשלום
11 אוג 17, 22:51
הדר: אחרצים וערבטוב ולילהטובלכ ושבת שלוםלכם+
11 אוג 17, 20:17
Boris: hey
11 אוג 17, 10:56
הדר: בוקרטוב לכםוצ.טובים
10 אוג 17, 22:24
הדר: לילהטובלכם
10 אוג 17, 11:08
הדר: אחר הצרים וערב טובלכם
10 אוג 17, 08:42
הדר: בוקרטובלכםוצ.טובים
10 אוג 17, 00:11
שמחה: הי מה לא קורה
9 אוג 17, 22:20
הדר: אניפו לילהטובלכם
[הודעות ישנות יותר]