6 Jun 10, 09:43
♥HUIPING: HELLO! (: TAGTAGTAG! You previous tag was sooooooo long ago! :O Anyways, relink, if you ever see this. HAHAHA.
26 Nov 09, 14:32
Jiaxun: Tags*
26 Nov 09, 14:32
Jiaxun: Yo,tyags. :)
16 Oct 09, 19:13
APPLE!: Tagtagtag ! (:
15 Oct 09, 23:30
Kenneth Lee: Hi there!!! Study hard!!! :)
28 Sep 09, 21:35
Jiaxun <3: Tagg ! Ahahahaha :D
15 Aug 09, 20:17
⌠·×·LÏÑK·×·⌡: HIHI!!!
2 Aug 09, 23:40
Zoey {♥}: xLOLs. Taqqs (:
4 Jul 09, 19:12
;xun [!] ♥: awwwws , no more spamminq ): hahas
4 Jul 09, 19:11
;xun [!] ♥: muahas XD
4 Jul 09, 19:11
;xun [!] ♥: 1st t taqq !
27 Jun 09, 21:35
Bimao: HOHO! no more spamming liao ok?