29 May 17, 10:42 PM
changuito: out
29 May 17, 10:42 PM
changuito: see ya
29 May 17, 10:42 PM
changuito: boa noite
29 May 17, 10:42 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:38 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:37 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:36 PM
Osito: Corazón de seda . :mnfhn
29 May 17, 10:36 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:35 PM
Osito: Tu sabes
29 May 17, 10:35 PM
chiquita: :lat
29 May 17, 10:35 PM
chiquita: :lat NO PUEDO DORMIR
29 May 17, 10:35 PM
Osito: Quien fue chaparra
29 May 17, 10:35 PM
Osito: Nome recuerdo
29 May 17, 10:34 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:34 PM
chiquita: JAJAJAJJA
29 May 17, 10:34 PM
Osito: Bye chaparra
29 May 17, 10:34 PM
chiquita: JAJAJJAJJA OSITO POLA QUIEN TE PUSO ASI
29 May 17, 10:34 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:34 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:34 PM
chiquita: JAJAJJAAJAJ CHI
29 May 17, 10:34 PM
Osito: Yo soy el osito polar
29 May 17, 10:33 PM
chiquita: :ki
29 May 17, 10:33 PM
Osito: Yo nosoy alguien.
29 May 17, 10:33 PM
chiquita: DORMITE MEJOR CHI
29 May 17, 10:33 PM
chiquita: JAJAJAJJAJA
29 May 17, 10:33 PM
chiquita: ASI PENSAVA ALGUIEN
29 May 17, 10:33 PM
chiquita: :lat
29 May 17, 10:33 PM
Osito: :kits
29 May 17, 10:32 PM
Osito: No eso no pasará porq eya me ama como yo la amo
29 May 17, 10:32 PM
chiquita: ..................
29 May 17, 10:31 PM
chiquita: jajajjaja ok
29 May 17, 10:31 PM
chiquita: sino tela rovan
29 May 17, 10:31 PM
Osito: Yo también ya meboy
29 May 17, 10:31 PM
chiquita: cuida agala si
29 May 17, 10:31 PM
chiquita: ok
29 May 17, 10:31 PM
Osito: No nada
29 May 17, 10:30 PM
chiquita: que saves
29 May 17, 10:30 PM
changuito: :bvnut
29 May 17, 10:30 PM
Osito: Ok t entiendo
29 May 17, 10:30 PM
chiquita: pero tengo travajo manana
[mensajes antiguos]