14 مار 13, 12:54 ص
barby2lsmra: kefkon
14 مار 13, 12:53 ص
barby2lsmra: hi
1 مار 13, 04:51 ص
سليمان: ص خ
21 فبر 13, 08:26 ص
zaid: هايات
17 ينا 13, 08:34 م
ريم: هاي
8 أكت 12, 09:24 م
sare: ----
21 سبت 12, 04:12 م
سامر: بايات
21 سبت 12, 04:12 م
رهف: باي برجع بعدين
21 سبت 12, 04:11 م
سامر: العمر كلو رهوف
21 سبت 12, 04:11 م
رهف: 22
21 سبت 12, 04:11 م
سامر: قدي عمرك رهف
21 سبت 12, 04:11 م
خالد: انا من السويدا
21 سبت 12, 04:10 م
رهف: انا من الشام
21 سبت 12, 04:10 م
سامر: عرفونا
21 سبت 12, 04:09 م
رهف: تمام
21 سبت 12, 04:09 م
خالد: ت ك ا
21 سبت 12, 04:09 م
رهف: كيفك خالد
21 سبت 12, 04:08 م
خالد: هاي شباب
14 سبت 12, 03:11 م
رشا: مندى حلو كتييير شكرا
14 سبت 12, 03:10 م
sare-soft: .
[الرسائل الأقدم]