Chatbox Rule
*/ Báo cáo link die ở đây
*/ Chát có dấu, không văng tục
*/ Xem anime online tại đây.
*/ Hối phim ban nick
*/ Link 4share CHỊCH THẦN Link.
*/ Pass giải nén: zingfansub

15 Th01 19, 09:51 PM
Kawa-kun: để quả ava cho nó hợp vs tình hình box phát :troll:
14 Th01 19, 10:52 PM
Yuri boyka: Đéo xem video đc
14 Th01 19, 10:52 PM
Yuri boyka: Đéo xem vd đc
8 Th01 19, 01:30 PM
RisskyZHT: Bé nào xài vps ko :)
7 Th01 19, 07:19 PM
RisskyZHT: [link] die :(
6 Th01 19, 01:33 PM
RisskyZHT: Lão đen có vợ hả gì mà lặn ít thấy nhỉ :lx:
6 Th01 19, 01:32 PM
RisskyZHT: Thím nào còn giữ bộ này không [link] :troll:
6 Th01 19, 01:32 PM
RisskyZHT: Các thím cứ sân si :v
6 Th01 19, 12:51 PM
Kawa-kun: nội bộ còn đíu ưa nhau phải bỏ đi biệt xứ nữa là :troll:
6 Th01 19, 12:51 PM
Kawa-kun: làm gì có khái niệm "chung" :troll:
5 Th01 19, 10:20 PM
RisskyZHT: Giờ có trang nào như vns lúc trước, nhà chung của các fansub không mấy bác :(
5 Th01 19, 09:47 PM
RisskyZHT: [link] die nốt :ts3:
5 Th01 19, 08:42 PM
RisskyZHT: [link] die ep 1 vs ep 7 rồi :ts3:
5 Th01 19, 08:42 PM
RisskyZHT: Cbox sịn sao dạo này như nhà ma nữa rồi :ts2:
5 Th01 19, 07:37 PM
Kawa-kun: :troll:
5 Th01 19, 10:41 AM
RisskyZHT: Đen thui
1 Th01 19, 08:12 PM
nikile:
30 Th12 18, 07:28 PM
RisskyZHT: Dạo này bí quá nên xem phim Tiên Hiệp để lấy thêm tư liệu tưởng tượng để đọc truyện :3
30 Th12 18, 07:27 PM
RisskyZHT: Công nhận Tru Tiên nát thật. Xem Triệu Lệ Dĩnh thôi :v
30 Th12 18, 07:57 AM
Nà ní dafug: lạnh sun chym cmnr :/
[Các tin cũ]