07/27/17 02:02 PM
DJ JERSEYGIRL: DJ MADASS air
07/24/17 02:01 PM
Dr. Jeremy: Awesome
07/24/17 02:00 PM
DJ JERSEYGIRL: DJ MADASS air
07/19/17 05:30 PM
djmadass: anyone here ?
07/19/17 05:00 PM
djmadass: i
07/19/17 04:45 PM
djmadass: jerseygirl u here ?
06/07/17 01:14 PM
DJ JERSEYGIRL: air
05/27/17 03:07 PM
DJ JERSEYGIRL: air
05/16/17 08:22 AM
DJ JERSEYGIRL: air
05/15/17 05:59 PM
DJ JERSEYBOY: :jboy: air
05/08/17 05:54 PM
DJ JERSEYBOY: air :jboy:
05/01/17 07:40 PM
DJ JERSEYGIRL: :DB: :Ellen:
05/01/17 07:39 PM
DJ JERSEYGIRL: :AOL: :AOL: :AOL:
05/01/17 07:22 PM
DJ JERSEYGIRL: your welcome
05/01/17 07:22 PM
DJ JERSEYBOY: thanks
05/01/17 07:21 PM
DJ JERSEYGIRL: great tunes
05/01/17 07:21 PM
DJ JERSEYBOY: :hello:
05/01/17 07:19 PM
DJ JERSEYGIRL: :hello:
05/01/17 06:27 PM
DJ JERSEYBOY: :jboy: air
04/12/17 06:09 PM
DJ JERSEYBOY: :jboy: air
[older messages]