[older messages]
5 Dec 14, 16:15
fm.106 สวรรคโลก: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
5 Dec 14, 16:16
fm.93.25 ศรีสำโรง: ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
5 Dec 14, 16:17
แฟนเพลง 88.75: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
21 Jan 15, 11:25
รสลิน: ช่วงที่มีเสียงดีเจพูด ยังรับฟังไม่ได้นะคะ แต่ช่วงที่เปิดเพลงฟังได้ค่ะ รบกวนดูหน่อยนะคะ
21 Jan 15, 17:19
123: 0123
22 Jan 15, 16:59
รสลิน: วันนี้ฟังไม่ได้ทั้งวันเลย
23 Jan 15, 16:16
รสลิน: รับฟังได้ดีแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
3 Feb 15, 11:16
รสลิน: ช่วงที่มีเสียงดีเจพูด ยังรับฟังไม่ได้นะคะ แต่ช่วงที่เปิดเพลงฟังได้ค่ะ รบกวนดูหน่อยนะคะ
7 Feb 15, 15:10
88.75 คนรักลูกทุ่ง: .o=j;'ikpdvf8iy[c9jpy'glup'sohkw,8Nvvdw,jwfh8iy[rpkpk,mevp^j9hv'-vv4ypfh;p 0kifug09hoFSKIkfFSKIk.sh9
7 Feb 15, 15:13
88.75 คนรักลูกทุ่ง: อ้าวเป็นภาษาต่างประเทศ
7 Feb 15, 15:15
88.75 คนรักลูกทุ่ง: ครับพยายามทำอยู่ครับผม แต่ดีเจเขาโฆษณาให้ตลอดครับไม่ต้องห่วง
7 Feb 15, 15:17
88.75 คนรักลูกทุ่ง: สังเกตจากการเปิดสปอตแล้วพูดโฆษณาตามครับผม
31 May 15, 09:02
103: สวัสดีครับเสียงปกติครับ
21 Jun 15, 17:51
103: [link]
12 Aug 15, 14:21
วิทยุคนรักลูกทุ่ง: 12 สิงหาคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระแม่ของปวงชนชาวไทย
16 Aug 15, 15:51
88.75 คนรักลูกทุ่ง: ถ่ายทอดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เพื่อแม่ของแผ่นดิน และเพื่อแม่ของเราทุกคน
16 Aug 15, 16:00
88.75 คนรักลูกทุ่ง: เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่ 14.30 น.เป็นต้นไป
4 Sep 15, 11:43
วิทยุคนรักลูกทุ่ง: ช่วงนี้เป็นรายการจอมทอง คุณอาโอม
4 Sep 15, 16:08
วิทยุคนรักลูกทุ่ง: ช่วงนี้เป็นรายการกาแฟมารอง
5 Dec 15, 07:39
88.75: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน