[Các tin cũ]
20 Th02 17, 03:53 PM
Admin: Admin đang bảo trì website. Mọi người sẽ gặp chút trục trặc khi login vào diễn đàn. Sẽ sớm hoàn tất. Thanks
20 Th02 17, 05:13 PM
Admin: mời mọi người xem thông báo: http://dlfree24h.com/400781-thong-bao-doi-ten-mien-cua-dien-dan.html xin cảm ơn!
20 Th02 17, 08:58 PM
Admin: Thừa Thắng Truy Kích bổ túc tập 25 http://dlfree24h.net/download/series/400137-thua-thang-truy-kich-burning-hands-0528-tap-tvb-2017-long-tieng.html
21 Th02 17, 02:14 AM
tranlong: chào Admi tai sao có nhung phim tôi vào ko duoc mac dù toi có mua uploaded cuã ad(guests have no access to this part of the site)xin admin coi lai dùm ...cám on
21 Th02 17, 06:05 AM
co Thanh: Hi Admin phim Yeu Khong Hoi Han thieu tap 113 Anya ranh reup dum co , Cam On Anya
21 Th02 17, 08:00 AM
Admin: @tranlong dạ đó là box phim lẻ. Cần đăng nhập user tại diễn đàn thì mới xem được ạ. Nếu mở cửa tự do thì sẽ bị check link rồi report bản quyền die link/
21 Th02 17, 08:04 AM
jnguyen52004: Xin vui long cho VIP acct. User ID jnguyen52004. cam on nhieu.
21 Th02 17, 08:09 AM
Admin: @jnguyen52004 done. have fun!
21 Th02 17, 08:44 AM
hoahkkkk: hi admin, why I can not login Authorization error Incorrect user name or password.
21 Th02 17, 08:44 AM
hoahkkkk: i use correct my user name and passsword
21 Th02 17, 08:54 AM
hoahkkkk: what wrong
21 Th02 17, 08:57 AM
Admin: @hoahkkkk : plz send email for me. (DLfree24h.com@gmail.com) i will check now
21 Th02 17, 09:12 AM
hoahkkkk: I did sent email to you
21 Th02 17, 09:13 AM
jnguyen52004: Thank you Admin.
21 Th02 17, 09:24 AM
Admin: @hoahkkkk done, plz login again
21 Th02 17, 10:39 AM
Ninh: Minh try to register new account ma khong duoc. please help
21 Th02 17, 08:15 PM
Admin: @Ninh đâu cần register lại đâu ạ? Vẫn xài thông tin login của member cũ nhé mọi người. Nếu mọi người đăng ký lại thì nó sẽ thông báo là user đã tồn tại nên ko đăng ký được đâu ạ
21 Th02 17, 11:26 PM
chincon5: John Wick Chapter 2 2017 Vừa mới post đã chết rồi Admin ơi
21 Th02 17, 11:30 PM
Admin: @chincon5 á. kỳ dữ vậy. để anya reup
22 Th02 17, 12:34 AM
kbone1812: Admin a, Hiện tại Server Google đang có vấn đề