[Các tin cũ]
23 Th02 17, 06:27 PM
y nguyen: @Fantom tùy hứng thôi
23 Th02 17, 06:27 PM
Ốc: té đây
23 Th02 17, 06:27 PM
y nguyen: @Fantom 7,8,9,10
23 Th02 17, 06:28 PM
Fantom: @y nguyen...7h về đc rồi
23 Th02 17, 06:28 PM
Fantom: @y nguyen..nghỉ ngơi sớm đi =)) nay có phải trã bài chưa
23 Th02 17, 06:28 PM
Fantom: @y nguyen haha
23 Th02 17, 06:28 PM
y nguyen: @Fantom đỡ kìa té rồi
23 Th02 17, 06:30 PM
y nguyen: @Fantom tui tr
23 Th02 17, 06:31 PM
Fantom: @y nguyen... s?
23 Th02 17, 06:31 PM
y nguyen: @Fantom ốc té ong không đỡ à
23 Th02 17, 06:31 PM
Fantom: @y nguyen...muốn đỡ lắm =)) nhưng chỉ sợ lực chưa đủ mạnh. haha
23 Th02 17, 06:32 PM
Fantom: @y nguyen...thế nên đứng nhìn bất lực - hay là chạy tới dù biết lực vẫn k trụ đc. haha
23 Th02 17, 06:32 PM
y nguyen: @Fantom cứ tự nhiên đi, đến đâu chơi đến đó
23 Th02 17, 06:32 PM
Fantom: @y nguyen...lúc nào cũng có 2 sự lựa chọn
23 Th02 17, 06:34 PM
y nguyen: @Fantom thì chọn đại, hên xui
23 Th02 17, 06:34 PM
y nguyen: @Fantom hahaha
23 Th02 17, 06:35 PM
Fantom: @y nguyen...ngáp
23 Th02 17, 06:35 PM
Fantom: @y nguyen...thôi đi ăn đây
23 Th02 17, 06:36 PM
Fantom: @y nguyen...lát ăn sau nhé
23 Th02 17, 06:36 PM
y nguyen: @Fantom ừa, chúc ngon miệng