[Các tin cũ]
30 Th04 17, 10:01 AM
Mr.teo: Đêm.đen
30 Th04 17, 10:02 AM
bom: 2222222
30 Th04 17, 10:03 AM
fnguoimauSEXVTV.COMn: xesvn
30 Th04 17, 10:04 AM
bom: 37 ai oi
30 Th04 17, 10:04 AM
bom: 37 vinh nc
30 Th04 17, 10:42 AM
Mr.teo: Ố ồ
30 Th04 17, 10:42 AM
Mr.teo: Méo có rồi
30 Th04 17, 10:43 AM
Mr.teo: Nha trang city ây..nhào zô
30 Th04 17, 10:44 AM
trai co don: 2
30 Th04 17, 10:45 AM
Mr.teo: @trai co don nay méo có ai ..
30 Th04 17, 10:45 AM
Mr.teo: @trai co don bung thấy mẹ
30 Th04 17, 10:46 AM
ngố: Im đi tèo
30 Th04 17, 10:47 AM
Mr.teo: @ngố a tát phát vêu mồm zờ
30 Th04 17, 10:47 AM
bom: gom he
30 Th04 17, 10:48 AM
Mr.teo: @ngố dg rảnh muốn nhặt răng chăng
30 Th04 17, 11:03 AM
Mr.teo: Măn man
30 Th04 17, 11:51 AM
Nhi: ~
30 Th04 17, 12:02 PM
Gai lovely: @Nhi
30 Th04 17, 12:03 PM
Gai lovely: @Nhi phiền e đổi tên khác dùm chị
30 Th04 17, 12:05 PM
Điên: Ngâp