[Các tin cũ]
26 Th03 17, 11:59 PM
Thao cute: hi mn
26 Th03 17, 11:59 PM
La pulga: Cai gi the nhi
26 Th03 17, 11:59 PM
Ci ai k: @Noname251
26 Th03 17, 11:59 PM
Ci ai k: @Noname251 nuoc nhiu wa
26 Th03 17, 11:59 PM
hr: Có em nào nưng ko
27 Th03 17, 12:00 AM
Thao cute: a nào ở Bình Tân qua e choi
27 Th03 17, 12:00 AM
hr: @Thao cute là nữ hay nam vây
27 Th03 17, 12:01 AM
hr: @Thao cute anh nè
27 Th03 17, 12:01 AM
La pulga: Tên là nữ
27 Th03 17, 12:01 AM
La pulga: Còn giơii tính hên xui
27 Th03 17, 12:01 AM
Noname251: Vksj
27 Th03 17, 12:01 AM
La pulga: ^^
27 Th03 17, 12:01 AM
hr: @Thao cute qua em sướng ko
27 Th03 17, 12:01 AM
Thao cute: Binh tan cho nao a
27 Th03 17, 12:01 AM
Lan: @La pulga a qua thảo chơi kìa
27 Th03 17, 12:01 AM
Noname251: Sao k cài avatar đk nhỉ
27 Th03 17, 12:02 AM
La pulga: @Lan bỏ đi e
27 Th03 17, 12:02 AM
La pulga: @Lan kkk
27 Th03 17, 12:02 AM
men xx: 2
27 Th03 17, 12:02 AM
hr: @Lan ơi