[Các tin cũ]
9 Th12 19, 03:52 PM
Kin
[link] Bộ này thiếu chap nè ad
9 Th12 19, 03:58 PM
Kin
[link] Die
9 Th12 19, 04:02 PM
Kin
[link] Die hết
9 Th12 19, 04:58 PM
Kin
[link] Die hết
9 Th12 19, 05:44 PM
kidxx
ĐÃ SỬA
9 Th12 19, 06:29 PM
mranh
[link] bộ này k có link down hả ad, chương mới nhất định down về mà k có link down
10 Th12 19, 09:52 PM
Reol
[link] die 12c
10 Th12 19, 10:11 PM
Reol
[link] die
10 Th12 19, 10:34 PM
Reol
[link] die
11 Th12 19, 12:00 AM
kidxx
đã sửa
11 Th12 19, 10:49 AM
gggzzzxxx
[link] die
11 Th12 19, 10:58 AM
Doggy
11 Th12 19, 01:42 PM
kidxx
đã sửa
11 Th12 19, 05:02 PM
suifon
[link] die r ad
11 Th12 19, 05:03 PM
suifon
[link] die r ad
11 Th12 19, 06:04 PM
kidxx
đã sửa
11 Th12 19, 11:32 PM
tue
lỗi ảnh cả 2 chương [link]
11 Th12 19, 11:46 PM
kidxx
đã sửa
11 Th12 19, 11:46 PM
zzzzzzz
11 Th12 19, 11:52 PM
kidxx
đã sửa
AI THẤY TRUYỆN NÀO TRÊN WEB HENTAILXX DIE THÌ BÁO LINK Ở CHATBOX ĐỂ SỬA NHÉ, NẾU SỬA ĐƯỢC THÌ SẼ SỬA NGAY, BỘ NÀO KHÔNG SỬA TỨC LÀ KHÔNG CÓ FILE GỐC ĐỂ THAY THẾ. XIN CÁM ƠN VÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ WEB
KHÔNG NHỜ VẢ DỊCH TRUYỆN TRÊN CHATBOX, SẼ BLOCK ACC NẾU VI PHẠM
HƯỚNG DẪN UP TRUYỆN LÊN WEB http://hentailxx.com/doc-truyen/huong-dan-up-truyen-da-cap-nhat.html
EVENT LÀM TRUYỆN CHO MỌI NGƯỜI: http://hentailxx.com/doc-truyen/thong-bao-quan-trong!-thong-bao.html
GROUP FACEBOOK CŨ ĐÃ MÂT, ĐÂY LÀ LINK GROUP MỚI:https://www.facebook.com/groups/LxersTeam/
NHÓM THẢO LUẬN DISCORD: https://discord.gg/kJzsRHp